Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
GGIK:s Styrelse:
För att skicka e-post, klicka på namnet

Ordförande:   Ever Alvarado (073-731 05 42)
Kassör:          Ivan Alvarado (070-094 35 18), även ungdomsansvarig
Ledamot:       Peter Henriksson
Ledamot:       Tina H Dahlin (076-811 82 76)
Ledamot:       Lena Jansgård (070-230 83 35)
Ledamot:       Thuong Luong  (073-530 19 53), även ungdomsansvarig
Suppleant:     Erik Olsson  (070-359 27 59)


Valberedning:   Rolf Ivarsson, Tina H Dahlin, Ivan Alvarado.
Styrelsens kalendarium våren 2019.
Styrelsemöte :  16 januari kl. 20.00  GGIK lokalen
Styrelsemöte :  20 februari kl. 20.00  GGIK lokalen
Årsmöte :        20mars kl. 18.00  GGIK lokalen
Kons.möte :     20 mars kl. 20.00  GGIK lokalen
Styrelsemöte :  24 april kl. 20.00  GGIK lokalen
Styrelsemöte :  29 maj kl. 20.00  GGIK lokalen
Styrelsemöte:   26 Juni klockan GGIK Lokalen

Styrelsen ska består av ordföranden samt minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Men lämplighet och intresse går före kön. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare. Styrelsen får utse adjungerad ledamot, denne får utses till befattningshavara inom styrelsen.

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Ordföranden är föreningens officiella representant.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. 

 

Väder Gävle

Våra sponsorer